Vakbekwaamheid cabinepersoneel in de burgerluchtvaart

woensdag 18 februari 1998 08:42

VERGADERING VAN WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Voorzitter, commissaris, het voltooien van de interne markt voor de burgerluchtvaart vergroot de noodzaak van internationale afspraken over veiligheidsnormen voor de landen van de Europese Unie. De toegenomen concurrentie maakt de verleiding om te bezuinigen op de veiligheid helaas alleen maar groter. Het voorstel inzake de veiligheidseisen voor het cabinepersoneel is voorbereid en aangenomen in de Joint Aviation Authorities waarbij achttien Europese landen zijn aangesloten.

De Commissie meent aan het voorstel van de JAA, het vakbekwaamheidsattest voor het cabinepersoneel te moeten toevoegen. Erkenning van een opleiding in de ene lidstaat door de luchtvaartautoriteiten in de andere lidstaten van de Unie zou de mobiliteit van het cockpitpersoneel verbeteren. Deze tegemoetkoming aan de vakbonden gaat voorbij aan de realiteit dat alle luchtvaartmaatschappijen verschillende veiligheidsprocedures hebben die binnen elk van de maatschappijen zelfs per vliegtuigtype verschillen. Daarom zal zo'n attest de mobiliteit van het personeel naar mijn mening niet bevorderen, terwijl de lidstaten wel belast worden met een extra administratieve verplichting.

De toevoeging van de veiligheidsattesten heeft er bovendien toe geleid dat het voorstel in de Raad controversieel is geworden. Het ziet er niet naar uit dat het daar binnen afzienbare termijn behandeld zal worden. De Commissie had om deze redenen zich beter tot het voorstel van de JAA kunnen beperken.

Een soortgelijk bezwaar geldt voor de amendementen van de PSE-fractie. Deze stellen dat elk bemanningslid belast is met veiligheidstaken en dus een opleiding moet volgen. Ik ben van mening dat het mogelijk is een goed veiligheidsniveau in de vliegtuigen te handhaven zonder alle leden van de bemanning als veiligheidspersoneel te zien. Ik zal daarom de amendementen van de PSE niet kunnen steunen. Ik steun de amendementen van de heer Grosch die het voorstel verhelderen waar de tekst van de Commissie te vaag is.

« Terug

Reacties op 'Vakbekwaamheid cabinepersoneel in de burgerluchtvaart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.