Grondrechten burgers Europese Unie

dinsdag 17 februari 1998 14:47

VERGADERING VAN DINSDAG 17 FEBRUARI 1998

Blokland (Christenunie-SGP)), schriftelijk . – Naleving van de fundamentele mensenrechten in de Unie is een ernstige zaak. Niet in het minst omdat onze geloofwaardigheid naar de staten buiten de Unie in het geding zou komen als wij zelf de mensenrechten niet naleven. Ik vind het dan ook betreurenswaardig dat ik vandaag, evenals in andere jaren, weer tegen dit verslag heb moeten stemmen.

Ik heb niet tegen dit verslag gestemd omdat ik het met alles erin oneens ben, maar omdat de opzet ervan wat mij betreft de geloofwaardigheid van de Unie op dit gebied ondermijnt. Het verslag heeft in de loop van de jaren zo'n politiek gekleurde inhoud gekregen, dat het weinig meer te maken heeft met een neutrale en eerlijke controle op de naleving van de ons uit het EVRM bekende mensenrechten. Klassieke mensenrechten worden op een hoop gegooid met sociale, culturele en economische rechten. De sociale en economische rechten worden via een politiek gekleurde invulling gepresenteerd als fundamentele mensenrechten. Dit gebeurt ook bij het asielrecht. Let wel, ik erken het recht op asiel als fundamenteel mensenrecht, maar de invulling daarvan tot in de details hoort niet in dit verslag thuis. De lidstaten houden hier toch een zekere beleidsvrijheid.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het recht op echtscheiding, het recht op abortus; zijn dat nu echt de meest fundamentele mensenrechten die wij de wereld voor willen houden? Waar is het recht op leven, door God aan ons geschonken? Wat voor normen en waardepatroon spreekt uit deze eenzijdige benadering? Ik zou mij kunnen voorstellen dat de ontwikkelingslanden ons na het lezen van een dergelijk verslag helemaal niet serieus kunnen nemen. Ikzelf kan dat in ieder geval niet. Elke relativering ontbreekt en politieke partijgedachten worden tot fundamentele mensenrechten gemaakt. De notie van mensenrechten die hier gehanteerd wordt, is een heel andere dan die ik aanhang. Wij zien mensenrechten primair als door God verleende rechten, waarbij rechten nooit opgeëist kunnen worden zonder de notie van plichten te honoreren. Daarom hebben mijn collega Rijk van Dam en ik uiteindelijk tegen dit verslag gestemd.

« Terug

Reacties op 'Grondrechten burgers Europese Unie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.