Stemming

dinsdag 17 februari 1998 14:55

VERGADERING VAN DINSDAG 17 FEBRUARI 1998

Stemverklaringen

Van Dam (Christenunie-SGP) schriftelijk . – Oekraïne kampt met een moeizaam economisch transformatieproces. Het is positief dat de prijzen zijn vrijgegeven, de wisselkoersen zijn losgelaten, het overheidstekort aanzienlijk is teruggedrongen, de inflatie is teruggebracht en een omvangrijk privatiseringsprogramma is opgestart. Toch spreekt collega Mann in haar verslag terecht twijfels uit over de actuele economische situatie in Oekraïne.

Over de voortgang van de hervormingen in Oekraïne zijn de meningen verdeeld. Het IMF toonde zich in november vorig jaar heel positief over de situatie in Oekraïne en hervatte daarom de kredietverlening. De EBRD daarentegen was veel minder positief en concludeerde dat de hervormingen in Oekraïne tot stilstand waren gekomen. Twijfels over de sanering van de Oekraïnse economie zijn dan ook zeker gerechtvaardigd.

Het omschakelen van een planeconomie naar een vrije markteconomie blijkt niet alleen van economische factoren af te hangen. Er is vooral voldoende politiek draagvlak nodig en daar schort het op dit moment aan in Oekraïne. De controverse tussen de hervormingsgezinde president Koetsjma en het parlement belemmert de voortgang van het hervormingsproces.

Er past een kanttekening bij het voorstel van de Commissie. De vraag moet worden opgeworpen of het wel verantwoord is, de bijstand in de vorm van leningen te verstrekken. Loopt Oekraïne op deze manier niet het risico van betalingsproblemen op de langere termijn? Volgens ons is te overwegen een deel van de bijstand in de vorm van giften te verstrekken.

Dit neemt niet weg dat we konden instemmen met het verslag-Mann en daarmee met het voorstel om opnieuw macro-financiële bijstand aan Oekraïne te verstrekken. Dit in aanvulling op de steun die door de internationale financiële instellingen en bilaterale donors ter beschikking wordt gesteld. Hopelijk krijgt Oekraïne op deze manier wat armslag om de hervorming van de economie meer voortvarend voort te zetten.

« Terug

Reacties op 'Stemming'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.