ECR

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

De ChristenUnie maakt in het Europese Parlement deel uit van de ECR-Group, de Groep van Europese Conservatieven en Hervormers. Wat de verschillende partijen in deze fractie delen, is het motto 'Samenwerking JA, superstaat NEE'. Dit was de leus waarmee de ChristenUnie campagne voerde.

De Praagse beginselverklaring van de Europese conservatieven en Hervormers fractie in het Europees Parlement, luidt als volgt:

Bewust zijnde van de urgente behoefte om de EU te hervormen op basis van eurorealisme, openheid, verantwoording en democratie, op een manier die de soevereiniteit van onze naties respecteert en zich concentreert op economisch herstel, groei en de concurrentiepositie, delen de Europese conservatieven en Hervormers fractie de volgende principes:

  1. Vrij ondernemerschap, vrije en eerlijke handel en concurrentie, minimale regulering, lagere belasting en een kleine overheid als de katalysator voor individuele vrijheid, en persoonlijke en nationale voorspoed.
  2. Vrijheid van het individu, meer persoonlijke verantwoordelijkheid en grotere democratische verantwoording.
  3. Duurzame, schone energie levering met de nadruk op energie veiligheid.
  4. Het belang van de familie als hoeksteen van de samenleving.
  5. De soevereine integriteit van de natie staat, oppositie tegen EU federalisme en een hernieuwd respect voor echte subsidiariteit.
  6. De belangrijke waarde van de transatlantische veiligheids relatie in een vernieuwde, sterke NAVO en de ondersteuning voor jonge democratieën in Europa.
  7. Effectief gecontroleerde immigratie en een einde aan het misbruik van asielprocedures.
  8. Efficiënt en moderne openbare voorzieningen en een fijn gevoel voor de behoeftes van zowel de rurale als stedelijke gemeenschappen.
  9. Een einde aan de verspilling en overdreven bureaucratie en een verplichting tot meer transparantie en eerlijkheid in de EU instituties en het gebruik van EU geld.
  10. Respect en rechtvaardige behandeling voor alle EU lidstaten, nieuw en oud, groot en klein.

Meer informatie is te vinden op de website van de ECR-fractie.