Financiële verantwoording

Financiële verantwoording AOV 2020

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2020 de besteding van mijn algemene onkosten (de zogenoemde AOV) gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Over het jaar 2020 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding, verstrekt door het Europees Parlement, 54.806 euro. De uitgaven waren in dat jaar 38.343 euro. Over het jaar 2019 was sprake van een tekort op de AOV van 4104 euro. Het saldo van 2020 zal ik verrekenen met dat tekort van 2019, en dan het resterende bedrag terug storten aan het Europees Parlement.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 12 november 2021 deze controle besproken, en er met instemming kennis van genomen.