Financiële verantwoording

Financiële verantwoording AOV 2018

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2018 de besteding van mijn algemene onkosten gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Een Europarlementariër is niet verplicht over de besteding van de algemene onkostenvergoeding verantwoording af te leggen. Ik vind dat onbegrijpelijk: het gaat immers om veel geld, belastinggeld. Ik kijk uit naar de dag dat het Europees parlement dit zal veranderen. Ik heb dat ook geprobeerd, maar dit lukte helaas tot nu toe niet.

Over het jaar 2018 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding 52.992 euro. De uitgaven bedroegen 41.776 euro.  Van het overschot/verschil heb ik inmiddels de helft, 5608 euro, teruggestort aan het Europees parlement. Niet het volledige bedrag, want in 2020 zullen er extra uitgaven zijn vanwege diverse conferenties, alsmede reizen vanwege mijn rapporteurschap visserij.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 6 december 2019 deze controle besproken en er met instemming kennis van genomen.