Mensen

Europarlementariër

Fractiemedewerkers

  • Jannes de Jong 

    Senior Beleidsmedewerker Godsdienstvrijheid en Mensenrechten

    Namens de ChristenUnie werkzaam bij de ECR-fractie

    Commissies: DEVE, LIBE, FEMM, PETI

    E: jannes.dejong@europarl.europa.eu